Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wózek elektryczny w komunikacji miejskiej

02.10.2019
Autor: G.

Witam! Mam taki problem. Jeżdżę na wózku inwalidzkim manualnym, chcę kupić wózek inwalidzki elektryczny i w związku z tym pytam: Czy wózek inwalidzki elektryczny zostanie wpuszczony do autobusu czy tramwaju? Czy skuter inwalidzki elektryczny (zastępujący wózek elektryczny) zostanie wpuszczony do autobusu czy tramwaju? Czy wózek inwalidzki elektryczny zostanie wpuszczony do metra? Czy skuter inwalidzki elektryczny (zastępujący wózek elektryczny) zostanie wpuszczony do metra? Czy wózek inwalidzki elektryczny może korzystać ze ścieżek rowerowych? Czy skuter inwalidzki elektryczny (zastępujący wózek elektryczny) może korzystać ze ścieżek rowerowych?

Szanowna Pani,

Zasady obowiązujące w środkach lokalnego transportu zbiorowego organizowanych przez m.st. Warszawa określone są w Uchwale nr XXVI/658/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016). Stanowią one iż w pojeździe (autobus, tramwaj, metro, pociąg) są wydzielone i oznaczone piktogramem miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (w tym elektrycznych). Jeśli chodzi więc o osoby niepełnosprawne korzystające z wózków elektrycznych mogą się one przemieszczać przy pomocy ZTM, zajmując wyodrębnione miejsca.

Jeśli chodzi o skutery inwalidzkie to wymiary skutera inwalidzkiego oraz jego zdolności manewru w ograniczonej przestrzeni uniemożliwiają bezpieczne korzystanie podczas podróży komunikacją miejską. Manewrowanie skuterem inwalidzkim w pojeździe może być utrudnione m.in. z racji długości pojazdu oraz rozlokowania poręczy i automatu biletowego. Ponadto większe gabaryty pojazdu mogą uniemożliwić przypięcie go pasami, co przekłada się na bezpieczeństwo innych podróżujących w przypadku potencjalnie niebezpiecznej sytuacji np. nagłego hamowania. Należy zwrócić także uwagę na masę skutera inwalidzkiego oraz jego dopuszczalne obciążenie, które w niektórych przypadkach może przekroczyć dopuszczalną nośność rampy dla wózka inwalidzkiego w pojazdach komunikacji miejskiej. Nośność ramp nie jest jednolita i może różnić się pomiędzy typami pojazdów. Nowo zamawiane pojazdy do obsługi linii ZTM muszą spełniać wymagania Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przepisy ww. dokumentu precyzują minimalne obciążenie równe 300 kg, przy którym pochylnia dla niepełnosprawnych musi działać prawidłowo. Powyższe regulacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom poruszającym się przy pomocy wózków inwalidzkich, jak również pozostałym użytkownikom środków lokalnego transportu zbiorowego m. st. Warszawy.

Z kolei jeśli chodzi o ścieżki rowerowe to wózkowiczów na wózkach ręcznych i elektrycznych przepisy prawa o ruchu drogowym traktują jak pieszych a „Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi” (art. 4.11 ust. 4). Z kolei jeśli chodzi o skuter inwalidzki to nie istnieje jednoznaczna odpowiedź czy można nim jeździć po ścieżce rowerowej. Wszystko zależy od pojemności silnika - w zależności od niej pojazd może zostać zaklasyfikowany jako motorower, motocykl lub rower. A to z kolei przekłada się na możność korzystania z drogi rowerowej lub nie. Więcej na ten temat w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1990 z późn.zm.).

 

Z poważaniem

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas