Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych

21.03.2019
Autor: Marcin Gerlach

Profil stanowiska: Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy pzp oraz procedur konkurencyjnych poniżej progu 30 tys. euro

Wymagania: Wymagane kwalifikacje i doświadczenie: 1. Wykształcenie wyższe - preferowane prawo, administracja lub wyższe w zakresie dowolnej dyscypliny i ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych. 2. Doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu spraw związanych z zamówieniami publicznymi. Co najmniej dwuletni staż pracy. 3. Znajomość regulacji prawnych i umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 4. Praktyczna znajomość problematyki zamówień publicznych. 5. Umiejętność interpretacji aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych, sporządzania dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 6. Dokładność i terminowość. 7. Doskonała organizacja pracy własnej. 8. Umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresu. 9. Komunikatywność. 10. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. CV i list motywacyjny, 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (w załączeniu)

Oferujemy: Opis stanowiska: Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu Rodzaj umowy: umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Miejsce pracy: Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna

Uwagi: Termin składania dokumentów: 29 marca 2019r. do godz. 1500, e-mail: do końca dnia Miejsce składania dokumentów: Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna, pokój nr 22 (sekretariat), składanie dokumentów poprzez e-mail jest dopuszczone pod warunkiem dołączenia wypełnionego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Warunki pracy: • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami – nie • możliwość pracy zdalnej - nie • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie; • praca w pokoju, który jest klimatyzowany; • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy; • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu; • obsługa klientów zewnętrznych. Magurski Park Narodowy zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie bądź przez e-mail.

Miejsce: Krempna/Podkarpackie

Okres publikacji: 2019-03-21 - 2019-04-20

Podpis: Marcin Gerlach

Telefon: 134414099

E-mail: mgerlach@magurskipn.pl

Redakcja portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Prawy panel

Sonda

Kiedy przede wszystkim potrzebujesz pomocy drugiej osoby w codziennym życiu – dla siebie lub członka rodziny?

Biuletyn

Wspierają nas