Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Praca w sobotę, niedzielę i święta

29.03.2019
Autor: S.

Pracuję w państwowej placówce jako opiekun medyczny, po 8 godzin, mam lekki stopień niepełnosprawności. Pracuję również w soboty, niedziele i święta. Mam za to wolne. Czy również należy mi się płatne za soboty, niedziele i święta? Zarabiam najniższą krajową.

Szanowny Panie,

sama praca w niedziele i święta nie jest zakazana osobom posiadającym lekki stopień niepełnosprawności; pracodawca musi jednak przestrzegać przepisów ustalających, iż w każdym tygodniu Pana praca nie powinna przekraczać 40 godzin tygodniowo i 8 godzin na dobę oraz innych przepisów o czasie pracy, w tym przepisów dotyczących odpoczynku pracownika.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

  1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
  2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Ponadto, osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Art. 16:

  1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:
    1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
    2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
  2. Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.

O ile lekarz nie wyraził zgody na Pana pracę powyżej 40 godzin/tydzień oraz 8 godzin/dobę i nie jest to praca przy pilnowaniu, to nie może Pan (pracując 8 godzin na dobę) pracując na umowę o pracę dorabiać sobie w dodatkowe dni, a powinien Pan uzyskać dzień wolny tak, aby w tygodniu nie pracować więcej niż 40 godzin.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas