Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odmowa wypłaty dodatku pielęgnacyjnego

29.03.2019
Autor: A.

W wieku 14 lat syn dostawał z gminy dodatek pielegnacyjny - miał orzeczenie o niepełnosprawności. Teraz ma 16 lat i dostał orzeczenie o niepełnosprawości w stopniu lekkim. Pani w urzędzie powiedziała, żeby nie składać wniosku, bo nic nie dostanie.

Szanowny Panie,

zgodnie z art.16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

  1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
  2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ukończyła 75 lat
  1. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

W Państwa wypadku należałoby się odwołać od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zgodnie z pouczeniem, które powinno znajdować się na orzeczeniu. Nie oceniając szans, zmiana orzeczenia na umiarkowany stopnień dawałaby uprawnienie do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas