Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne a praca niepełnosprawnego

21.03.2019
Autor: U.

Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. Zostałam zatrudniona na czas określony, pobieram rentę, a moja matka pobiera świadczenie pielęgnacyjne na mnie. Zaczęłam pracę i mam w umowie 35 godzin pracy miesięcznie. Czy zostanie mi odebrana renta oraz świadczenie, które jest pobierane przez moją matkę? Jaki jest próg godzin pracy niepełnosprawnych, aby nie stracić świadczenia opiekuna?

Szanowna Pani,

odnośnie świadczenia pielęgnacyjnego - przepisy nie przewidują wprost, aby przesłanką negatywną otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego było podjęcie zatrudnienia przez osobą nad którą sprawowana jest opieka. Co prawda dochodziły do Integracji głosy, iż zdarzały się w Polsce decyzje odmawiające wypłacania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z podjęciem zatrudnienia przez podopiecznego, ale nie znajduje to bezpośrednio podstawy prawnej, chyba że np. podopieczny przestał mieszkać z opiekunem, bo podjął pracę np. w innej miejscowości.

Odnośnie renty - sam fakt podjęcia pracy nie powinien mieć wpływu na prawo do renty. Czasami jednak można spotkać w uzasadnieniach do orzeczeń ZUS argumentację odmawiającą uznania kogoś za całkowicie/częściowo niezdolnego do pracy - fakt, iż ktoś podjął aktywność zawodową. Z drugiej strony, ustawodawca przewiduje możliwość pracy (dorabiania do renty). Oczywiście warto pamiętać o limitach dorabiania do poszczególnych rent.

Limity przychodów do rent podaje na swojej stronie ZUS.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas