Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga rehabilitacyjna za korzystanie z samochodu

26.03.2019
Autor: W.

Czy jako opiekun dziecka (18 lat) z niepełnosprawnością, bez dochodów, mogę odliczyć sobie ulgę rehabilitacyjną za 2018 rok za używanie samochodu osobowego do przejazdów? Czy muszę przepisać dziecku samochód?

Szanowny Panie

Przepisy dotyczące ulgi rehabilitacyjnej posługują się pojęciem „osoba niepełnosprawna”, czyli pojęciem osoby, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn.zm.), w ramach ulgi rehabilitacyjnej można obecnie odliczyć od dochodu m.in. wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Dotyczy to wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Ustawa zawiera więc szeroki katalog wydatków podlegających uldze.

Ponieważ w związku z kwestiami niepełnosprawności i korzystaniem z ulgi rehabilitacyjnej powstają indywidualne stany faktyczne, zalecam w sprawach podatkowych kontować się i wyjaśniać wątpliwości poprzez Krajową Informacją Skarbową http://www.kis.gov.pl/start czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. Z telefonu stacjonarnego 801 055 055, z telefonu komórkowego (22) 330 0330.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas