Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wyrobienie nowej karty parkingowej w innym miejscu zamieszkania

26.03.2019
Autor: K.

Ostatnią kartę parkingową wyrobiłam w Gorzowie Wlkp., jest ważna do października tego roku. Obecnie mieszkam gdzie indziej. Czy mogę wyrobić kartę w tym obecnym mieście zamieszkania, czy koniecznie w Gorzowie? A jeśli tak, czy można przed upływem terminu ważności?

Szanowna Pani,

wniosek o wydanie karty można złożyć w Miejskim/Powiatowym Zespole ds. Orzekania, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, niekoniecznie zameldowania. W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu ma obowiązek w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty (a nie wydać kartę w tym terminie). Złożenie wniosku odpowiednio wcześniej może zapobiec problemom w wypadku, gdyby brak jakichś dokumentów uniemożliwił wydanie nowej karty przed upływem terminu ważności poprzedniej. Więcej na temat karty parkingowej znajdzie Pani w artykule o karcie parkingowej na portalu niepelnosprawni.pl.

Podstawa prawna: ustawa z 20 czerca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.)

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas