Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie o niepełnosprawności, która powstała przed 21 rokiem życia

27.03.2019
Autor: H.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyłącznie wówczas, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Jest to jedno ze świadczeń, przy którym nie obowiązuje kryterium dochodowe. Zachorowałam na cukrzycę Typ 1 tzw. młodzieńczą w wieku 20 lat i 6 miesięcy. Czy wystarczy przedłożyć wypis ze szpitala o rozpoznaniu choroby przed 21 rokiem życia? Złożyłam papiery w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Od kiedy jest orzekana niepełnosprawność, od momentu złożenia papierów, czy od terminu, podanego w dokumentach stwierdzających chorobę? ZUS wydał mi orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w wieku 55 lat, a po zmianie w przepisów, z urzędu przeniósł na emeryturę.

Szanowna Pani,

kwestia z jaką datą zostanie ustalona data powstania niepełnosprawności to kwestia oceny medycznej. Data powstania niepełnosprawności może oczywiście być określona wcześniej niż data złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zespół orzekający musi ocenić całą przedstawioną przez wnioskodawcę dokumentację medyczną w tym wspomniany w pytaniu wypis ze szpitala o rozpoznaniu choroby przed ukończeniem 21 roku życia.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas