Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Umiarkowany stopień niepełnosprawności - orzeczenie z punktem 7, bez 8

Autor: A.

Mój syn jest po 16 roku życia, jest niepełnosprawny od urodzenia. Ma w orzeczeniu umiarkowany stopień niepełnosprawności z punktem 7, bez 8. Świadczenie pielęgnacyjne się nie należy, pomimo że wymaga stałej, długotrwałej opieki i pomocny innej osoby. Co mogę zrobić?

Szanowna Pani,

kwestia pkt „8” w orzeczeniu to kwestia oceny medycznej - jeżeli nie zgadza się Pani w tym zakresie z orzeczeniem, można odwołać się od tego orzeczenia zgodnie z pouczeniem, które powinno znajdować się na przedmiotowym orzeczeniu. W odwołaniu warto się skupić na zakresie Pani wsparcia (ponad przeciętnego) które musi Pani udzielać na co dzień synowi.

Warto pamiętać, iż co do zasady świadczenie pielęgnacyjne przysługuje pod warunkiem posiadania przez dziecko (po ukończeniu 16 roku życia) orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie daje wprost prawa do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Niemniej jednak warto zapoznać się z treścią uzasadnienia do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 26 lipca 2016 r. II SA/Op 208/16, który to sąd zajmował się analizą uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym wraz z odpowiednimi wskazaniami. Natomiast ważna analiza przedstawionego przez Panią problemu znalazła się w uzasadnieniu do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 19.08.2010 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 709/10, który stwierdził „w ślad za powołaną wykładnią art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych ukształtowało się orzecznictwo sądów administracyjnych, które podobnie jak Trybunał Konstytucyjny uznawały, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje także po ukończeniu przez dziecko 16 roku życia, jeżeli tylko legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej opieki lub pomocy innej osoby i nie jest konieczne posiadanie orzeczonego znacznego stopnia niepełnosprawności (vide: wyrok NSA z 17.10.2008 r. I OSK 1647/07 – LEX nr 501801; wyroki WSA w Poznaniu: z 16.07.2008 r. IV SA/Po 125/08 – LEX nr 509616, z 18.12.2008 r. IV SA/Po 342/08 – niep.; wyrok WSA w Białymstoku z 12.03.2009 r. II SA/Bk 845/08 – nieb.). Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę tę linię orzecznictwa w pełni podziela”.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

 

.

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas