Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa

15.03.2019
Autor: M.

Mam zapytanie odnośnie do ubiegania się o kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej. Posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie mam przyznane na stałe, lecz zostało ono wystawione przed rokiem 2014. Czy takie orzeczenie zostanie wzięte pod uwagę, czy będę musiała ponownie przejść komisję lekarską? Chciałabym również uzykać informację, czy jest taka możliwość, aby okres ważności orzeczenia został zmieniony przez lekarza orzecznika ze stałego na okresowe?

Szanowna Pani,

osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym mogą otrzymać kartę parkingową na podstawie orzeczenia wydanego po 1 lipca 2014 r., zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, czy osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Zatem aby otrzymać kartę parkingową musi Pani złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zawierającego ww wskazanie. Nowe orzeczenie może być wydane na czas określony.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas