Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odwołanie od zmiany stopnia niepełnosprawności z umiarkowanego na lekki

27.03.2019
Autor: M.

Od [do wiad. red.] lat mam orzekany umiarkowany stopień niepełnosprawności, zachorowałam przed 16 rokiem życia i w związku z tym otrzymywałam dodatek socjalny. Trzy lata temu zespół zmienił mi daty zachorowania i ustalenia stopnia. Wiązało się to z niemożliwością korzystania w dalszym ciągu z dodatku. Złożyłam odwołanie, które skończyło się werdyktem sądu - zachorowałam przed 16 r. ż., ustalony stopień datuje się na [do wiad. red.]. Pierwszy raz grupę przyznano mi w 2000 r. W tym roku zmianie uległ stopień na lekki na czas stały, niepełnosprawność istnieje od [do wiad. red.], a ustalony stopień datuje się na dzień tegorocznej komisji. Lekarz orzecznik miał zastrzeżenia co do operacji które przeszłam, do wyroku sądu i oznajmił, że jestem zdrowa. Uważam, że wyroku prawomocnego sądu nie można podważać, a to orzeczenie tak robi. Moje schorzenia to narządy ruchu - obecnie stoję przed decyzją o replastyce stawów kolanowych. Mój stan zdrowia się nie poprawia. Chcę się odwołać.

Szanowna Pani,

od orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności można wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pouczeniem, które powinno znajdować się na danym orzeczeniu.

W odwołaniu warto skupić się na wskazaniu posiadania przez wiele lat umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i na wygraną sprawę w sądzie. Trudno mi ocenić szanse w odwołaniu w szczególności do sądu, choć oczywiście zapada wiele wyroków zmieniających orzeczenia wojewódzkiego zespołu.

Odnośnie odwołania do sądu (które składa się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu), to zgodnie z art. 47710 § 1. Kodeksu postępowania cywilnego - odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas