Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne i renta rodzinna

21.03.2019
Autor: T.

W 2003 r. wystapilam o świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawną córkę mając już od 2002 rentę rodzinną po zmarłym mężu. W chwili obecnej dostałam wiadomość o zwrocie świadczenia od 2014 r. Nadmieniam, że przyznano mi go wcześniej mi bezterminowo. Nie wiem co robić, proszę o radę.

Szanowna Pani

Co do zasady zgodnie z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (tj. Dz.U. 2018, poz. 2220 z późn. zm.) świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

W kwestii zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego musiała Pani otrzymać z organu decyzję w tym zakresie, z uzasadnieniem przyczyny zwrotu. Należy dokładnie zapoznać się z treścią tej decyzji i przeanalizować jak wyglądał stan faktyczny i prawny sprawy w okresie, gdy przyznano Pani świadczenie. Czy miała np. Pani prawo do jego uzyskania. W razie konieczności, należy składać odwołanie od decyzji. Proszę pilnować więc terminu do wniesienia odwołania.

Warto byłoby dodatkowo skorzystać z pomocy prawnika, który przeanalizowałby dokumenty i stan prawny w Pani przypadku. Mapę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej znajdzie Pani na stronie Darmowa Pomoc Prawna prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas