Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wiek a orzeczenie o niepełnosprawności

21.03.2019
Autor: H.

Czy przy orzekaniu o niepełnosprawności jest uwzględniany wiek (90 l.), oprócz oczywiście innych wskazań lekarskich?

Szanowna Pani

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu (nie zaś z powodu wieku danej osoby).

W procesie orzekania o niepełnosprawności brany jest pod uwagę całokształt okoliczności. Zgodnie z obowiązującym prawem ocena samego stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat procedur, zasad i trybu orzekania o niepełnosprawności oraz na temat orzeczeń do celów pozarentowych.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas