Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta po zmarłym ojcu

25.03.2019
Autor: G.

Posiadam grupę inwalidzką od urodzenia wynikającą z mojej niepełnosprawności. W chwili śmierci mojego ojca w 2017 roku była to trzecia grupa inwalidzka, a obecnie mój stan się pogorszył i mam drugą grupę niepełnosprawności. Czy należy mi się renta po zmarłym ojcu?

Szanowna Pani,

po pierwsze, ważne jest czy Ojciec w chwili śmierci spełniał warunki do otrzymania świadczenia z ZUS. W myśl obowiązujących przepisów, renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Po drugie, zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do renty rodzinnej mają:

  1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:
    1. do ukończenia 16 lat;
    2. do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat, nie dłużej jednak, niż do osiągnięcia 25 lat, albo
    3. bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.
  2. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Aby mogła więc Pani otrzymać rentę rodzinną po Ojcu, powinny zostać spełnione te dwa warunki łącznie. Proszę dokladnie przejrzeć dokumenty, orzeczenia i wówczas będzie miała Pani jasność, czy może ubiegać się o to świadczenie. Więcej informacji, wykaz dokumentów jakie należy złożyć, formularze znajdzie Pani na stronie ZUS www.zus.pl, w placówce ZUS lub dzwoniąc pod numer 22 560 16 00.

z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas