Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zmiana renty z grupy III na I

25.03.2019
Autor: E.

Od 30 lat pobieram najniższą rentę na stałe. Mój stan zdrowia od kilku lat na tyle uległ pogorszeniu (przestałam chodzić, zaczęłam się poruszać na wózku), że zaczęłam się zastanawiać nad złożeniem podania o przejście na I grupę. Czy mam szansę na uzyskanie jej w danej sytuacji? Obawiam się utraty tego co mam, czyli III grupy. Jest to dochód sporo mniejszy, ale jednak stały. Boję się, że pozostanę bez renty, bo różnie może być. Czy powinnam się ubiegać o tę wyższą rentę, która w sposób naturalny powinna mi przysługiwać, czy jest to ryzykowne? Czy lepiej pozostać przy rencie niższej, ale stałej? W tym roku skończę 56 lat.

Szanowna Pani,

w opisanym przypadku może Pani złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego wraz z aktualnym zaświadczeniem o stanie zdrowia (druk N-9), wystawionym przez lekarza prowadzącego.

O przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego rozstrzyga lekarz orzecznik ZUS. Jeśli stwierdzi naruszenie sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, wówczas orzeka niezdolność do samodzielnej egzystencji. Jest to jednoznaczne z przyznaniem dodatku pielęgnacyjnego.

Wniosek może złożyć Pani osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego. w dowolnej jednostce ZUS. Właściwą do rozpoznania wniosku jest ta jednostka ZUS, która wypłaca Pani rentę.

z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas