Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy w trakcie procesu odwoływania się od orzeczenia pozostaje ono ważne?

26.03.2019
Autor: A.

Mam dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, od marca 2018. Odwołałam się od tego orzeczenia, a właściwie tylko od punktu 7 do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Tam niestety też nie przyznano mi punktu 7, ale dodano dziecku jeszcze jeden symbol niepełnosprawności. Odwołałam się do Sądu Pracy i czekam. Mieliśmy dopiero jednego biegłego sądowego, a powołanych jest trzech - podejrzewam, że potrwa to jeszcze z rok, aż orzeczenie straci ważność (marzec 2020). Czy w przypadku, gdy odwołuję się tylko od jednego punktu, a nie od całego orzeczenia, obejmują mnie zasady takie, jak po przyznaniu orzeczenia? Czyli mojemu dziecku należy się legitymacja dla niepełnosprawnych i świadczenie pielęgnacyjne? Bo w powiecie mówią mi, że nie, a podobno mi się należy, ponieważ dziecko ma orzeczenie. Ja nie odwołuję się od orzeczenia, tylko od jednego punktu - wydaje mi się, że orzeczenie powinno być honorowane.

Szanowna Pani,

w czasie postępowania odwoławczego - czy to w etapie przed czy pozasądowym - traci się przywileje wynikające z niepełnosprawności do czasu wydania nowego orzeczenia. Niestety, utrata ważności jakiegoś dokumentu powoduje, że nieskuteczne jest skorzystanie zeń - np. paszport, prawo jazdy. Oznacza to, że w tym czasie pomiędzy orzeczeniami traci się możliwość korzystania z przywilejów, które one dają. Ewentualne desperackie działanie polegające na złożeniu wniosku o nowe orzeczenie też nie jest wskazane, nie ma bowiem możliwości, by w jednym czasie prowadzić dwa postępowania w tej samej sprawie dotyczące tej samej osoby. Co należy zatem zrobić w Pani sytuacji? Należy poczekać na wydanie prawomocnej i wiążącej w skutkach decyzji w przedmiocie sprawy, wyczerpując tym samym wszystkie możliwości drogi odwoławczej. Należy mieć nadzieję, że w ciągu roku te wiążące rozstrzygnięcia zapadną. Z Pani listu wynika, że ubiega się Pani o tzw. pkt 7 w orzeczeniu, a to oznacza, iż obecnie nie przysługuje Pani prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, o nie może się bowiem Pani ubiegać, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (pkt 7) oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W związku z Pani pytaniem o utratę świadczenia pielęgnacyjnego - nie można utracić czegoś, co obecnie nie przysługuje. Jeśli sąd uzna Pani odwołanie, rozstrzygnie także o jego skutkach finansowych, łącznie z tym od jakiego czasu wstecz przysługują. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

z poważaniem

Anita Siemaszko, prawnik

 

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas