Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie na czas nieokreślony

19.03.2019
Autor: K.

Posiadam stopień niepełnosprawności od 2005 r. i do tej pory nie dostałam stopnia na czas nieokreślony. Choruje m. in na niskorosłość, a przecież już nie urosnę, bo mam 30 lat?

Szanowna Pani

Proszę zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r.  (tj. z dnia 3 października 2018 r., Dz.U. 2018, poz. 2027 z późn. zm.). Rozporządzenie określa szczegółowe zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia naruszenie sprawności organizmu uważa się za:

1) trwałe (stałe) - jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy,

2) okresowe - jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia.

W myśl § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia  stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe.

Jednocześnie przy orzekaniu, ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka.

            W sytuacji, gdy nie zgadza się Pani z orzeczeniem, należy się od niego odwołać. Jeżeli jest już prawomocne istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku. W każdym przypadku należy jednakże wcześniej bardzo dokładnie przygotować swoje argumenty w zakresie prawnym, medycznym i społecznym, z których wynikać będzie, iż wskazane jest przyznanie Pani orzeczenia na stałe. Bardzo dużo zależy bowiem od treści składanego wniosku i dowodów, potwierdzających zawarte w nim twierdzenia. Warto zasięgnąć porady prawnika specjalizującego się w sprawach orzekania o niepełnosprawności. 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas