Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna

15.03.2019
Autor: M.

Czy dostanę rentę socjalną? Mam 27 lat.

Szanowna Pani,

W myśl obowiązujących przepisów renta socjalna przysługuje osobie, która spełnia określone warunki, tj. jest pełnoletnia oraz została uznana przez lekarza orzecznika ZUS/komisję lekarską ZUS za całkowicie niezdolną do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem przez nią 18 roku życia; w trakcie nauki: w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25 lat, lub w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Zatem jeśli spełnia Pani ww. warunki, może Pani złożyć wniosek do ZUS o przyznanie renty socjalnej.

Więcej informacji na temat renty socjalnej znajdzie Pani na stronie ZUS:

z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas