Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

27.03.2019
Autor: N.

Moja córka ma 14 miesięcy, m. in. oczopląs, zez oraz wadę wzroku. Konsekwencją problemów zdrowotnych jest opóźnienie psycho-ruchowe, dopiero teraz zaczęła siadać itp. Mamy fizjoterapię 2 razy w tygodniu, terapię wzroku 1 - 2 razy w tyg., psychologa co dwa tygodnie oraz lekarzy (neurolog, okulista, lek. rehabilitacji, neurologopeda). Na komisji dostaliśmy orzeczenie o niepełnosprawności na rok, z symbolem 10 N (neurologiczne). Nie dostaliśmy pkt. 7 i 9. Myślę teraz nad odwołaniem i mam w związku z tym pytania: Czy zasadne jest wnioskowanie o dopisanie na orzeczeniu niepełnosprawności symbolu wady wzroku? Czy taka wada (pomijając oczopląs) uprawnia do orzeczenia? Ew. gdzie to mogę sprawdzić? Czy są podstawy do odwołania się od decyzji dot. pkt 7? Jeśli tak, na jakie przepisy można się powołać?

Szanowna Pani,

trudno mi wyrokować na tematy medyczne, ale jeśli Pani uważa, że otrzymane orzeczenie nie uwzględnia wszystkich aspektów dotyczących niepełnosprawności dziecka, warto się od niego odwołać, dokładnie precyzując swoje oczekiwania. Termin jest krótki - wynosi 14 dni. W przypadku otrzymania niesatysfakcjonującego orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności, można za jego pośrednictwem złożyć odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie przed nim jest bezpłatne. W przypadku Pani dziecka, kluczowe wydaje się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U.02.17.162), a ściślej zawarty w nim:

§ 2. 1. Do stanów chorobowych, które uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku, należą: 1) wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu, upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się; 8) wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące znaczne ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni.

Ważne może okazać się także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2027) i przepis:

§ 3. 1. Przy orzekaniu o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, bierze się pod uwagę:
1) zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności;
2) ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a także ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną właściwą dla wieku dziecka.

Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas