Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wymiar czasu pracy

28.03.2019
Autor: B.

Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pracuję w systemie 1/1, siedem godzin dziennie. Czy pracodawca ma prawo wystawić mnie do pracy w niedzielę i święta?

Szanowna Pani,

sama praca w niedziele i święta nie jest zakazana osobom posiadającym co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności; pracodawca musi jednak przestrzegać przepisy ustalające, iż w każdym tygodniu Pani praca nie powinna przekraczać 35 godzin tygodniowo i 7 godzin na dobę oraz inne przepisy o czasie pracy, w tym przepisy dotyczące odpoczynku pracownika.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

  1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
  2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Art. 16: 

1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:

  1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

2. Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas