Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stypendium dla os. niepełnosprawnych na kolejnym kierunku studiów

27.03.2019
Autor: S.

Ukończyłam zaoczne studia licencjackie i magisterskie, ale wtedy studentom studiów zaocznych nie przysługiwały żadne stypendia. Potem to się zmieniło. Po dłuższej przerwie podjęłam drugie (dzienne) studia pierwszego stopnia na innym kierunku studiów. Próbowałam ubiegać się m.in. o stypendium dla osób niepełnosprawnych, jednak dział pomocy socjalnej uczelni poinformował mnie, że (ich zdaniem) nie mają podstaw do wypłacania stypendium, ponieważ ukończyłam już inne studia. Jeśli dobrze rozumiem (art. 184 ust.5 Ustawy o szkolnictwie wyższym), chodzi o to, aby student po ukończeniu studiów ponownie (po raz DRUGI) nie otrzymywał stypendium na tym samym poziomie studiów (pierwszego lub drugiego stopnia). Dla mnie byłoby to pobieranie takiego stypendium dla osób niepełnosprawnych (lub ewentualnie innego) po raz PIERWSZY, ale po ukończeniu już wcześniej studiów tego samego stopnia. Czy były podobne przypadki już rozpatrywane i z jakim efektem? Czy warto walczyć o stypendium dla osoby niepełnosprawnej?

Szanowna Pani

Z opisu w Pani zapytaniu wnioskuję, iż była Pani na rozmowie w dziale pomocy socjalnej uczelni, gdzie poinformowano Panią, że, zdaniem działu pomocy socjalnej, nie ma podstaw do wypłacania stypendium.

W mojej opinii najlepszym rozwiązaniem jest złożenie na uczelni w formie pisemnej wniosku o stypendium lub zapytania o możliwość złożenia tego wniosku, w którego uzasadnieniu opisze Pani dokładnie swoją sytuację i swoje stanowisko. Uczelnia będzie zobowiązana pisemnie odpowiedzieć na Pani pytanie. We wniosku/piśmie należy napisać, iż w przypadku decyzji odmownej, należy Pani udzielić informacji dlaczego i na jakiej podstawie prawnej odmawiane jest Pani prawo do stypendium. Ta odpowiedź da Pani punkt zaczepienia w ewentualnym dalszym ustalaniu swojego prawa do stypendium. 

Z ww. pismem z uczelni będzie mogła Pani udać się np. do prawnika, który pomoże Pani odnieść się do przepisów i ich interpretacji (przepisów, na które powoła się uczelnia) oraz przygotować odpowiedź na ww. pismo z uczelni. Proszę pamiętać o możliwości skorzystania z punktów darmowej pomocy prawnej.

Podaję także kontakt do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel.:  22 52 92 718. Proszę ewentualnie tam jeszcze skierować swoje pytanie lub stanowisko, które zajmie uczelnia, z zapytaniem o jego prawidłowość.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy popierasz zakaz aborcji, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

Biuletyn

Wspierają nas