Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zaświadczenie o stanie zdrowia

28.03.2019
Autor: B.

Mam ubytek słuchu 90 db na lewe ucho i 50 db na prawe ucho. Dodatkowo dwa lata temu zdiagnozowano u mnie kardiomiopatę rozstrzeniową i jestem pod opieką lekarza kardiologa. CZy aby starać się o orzeczenie o niepełnosprawności powinnam postarać się o dwa zaświadczenia o stanie zdrowia: od laryngologa i kardiologa? Mój internista nie jest zorientowany w moich schorzeniach, dawał tylko skierowania do specjalistów.

Szanowna Pani,

część osób składa zaświadczenia lekarskie dla potrzeb orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez kilku specjalistów. Jeżeli cierpi Pani na różne schorzenia, to warto przedstawić odpowiednie zaświadczenia od wszystkich specjalistów.

Zgodnie z § 6.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - do wniosku o wydanie orzeczenia, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 2, dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie określone w § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Natomiast zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 - 2. w/w rozporządzenia - przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia, zwanej dalej "osobą zainteresowaną", bierze się pod uwagę - zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

 

 

 

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas