Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wypowiedzenie umowy w trakcie trwania zwolnienia powypadkowego

25.03.2019
Autor: B.

Czy w trakcie realizacji zwolnienia mogę wypowiedzieć umowę o pracę za porozumieniem stron? Mam przedłużoną umowę o pracę na czas określony, ile mi się należy urlopu za każdy przepracowany dzień pracy? Umowę mam przedłużaną od czerwca 2018 r. Czy zasadnicza, 2 letnia szkola rolnicza wlicza mi się do stażu pracy i urlopu?

Szanowna Pani,

w trakcie zwolnienia chorobowego pracownik może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, natomiast rozwiązanie umowy za porozumieniem wymaga zgody obydwu stron.

Nie wiem, ile ma Pani stażu pracy, od którego zależą uprawnienia do urlopu wypoczynkowego (20 dni do 10 lat okresu pracy lub 26 dni roboczych po przepracowaniu 10 lat). Nie wiem też, czy w pierwszej połowie 2018 roku gdzieś Pani pracowała, i czy Pani wykorzystała w jakimś stopniu urlop wypoczynkowy za 2018 rok, stąd nie mogę jednoznacznie stwierdzić ile przysługuje Pani dni urlopu wypoczynkowego.

Ponadto warto pamiętać, iż zgodnie art. 155 Kodeksu pracy, paragraf pierwszy:

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  5. szkoły policealnej - 6 lat,
  6. szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

Paragraf 2: Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas