Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pełnomocnictwo dla rodziny osoby z chorobą otępienną

27.03.2019
Autor: S.

Mąż cierpi na chorobę Altzheimera - postępujący stan otępienia nie pozwala mu na podjęcie jakiejkolwiek decyzji, nie ma kontaktu z rzeczywistością. Ostatnio umieszczony w domu seniora. W spadku po rodzicach otrzymał nieruchomość rolną o wartości kilku tysięcy złotych. W jaki sposób syn może załatwić pełnomocnictwo do sprzedaży tej nieruchomości, celem pokrycia kosztów pobytu męża w placówce? Notariusz wymaga świadomej decyzji, co w tym przypadku jest niemożliwe.

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie - notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych.

Wydaje się, iż w opisanej sytuacji należy rozważyć ubezwłasnowolnienie Męża, skoro jak Pani napisała „nie ma kontaktu z rzeczywistością” i nie jest w stanie podjąć jakiejkolwiek decyzji, a przecież udzielenie pełnomocnictwa dla ważności też wymaga świadomości jego udzielenia.

Zgodnie z art. 13. § 1 Kodeksu cywilnego - osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

Zgodnie natomiast z art. 16 §  1 Kodeksu cywilnego - osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.

Zachęcam do zapoznania się z artykułem na portalu niepelnosprawni.pl, poświęconym problematyce reprezentacji osoby z niepełnosprawnościami.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas