Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy legitymacja osoby niepełnosprawnej upoważnia do korzystania z zabiegów fizykoterapii poza kolejką?

25.03.2019
Autor: A.

Mam znaczny stopień niepełnosprawności 04-0. Na podstawie Legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON - plastikowa karta ) chciałem skorzystać z zabiegów poza kolejką. Nie uznano jej jako wiarygodnego dokumentu i zażądano orzeczenia o niepełnosprawności, gdyż tak żąda NFZ Olsztyn. Odmówiłem. Jakie są prawdziwe regulacje prawne i kto ma rację?

Szanowny Panie,

zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, która określa szczególne uprawnienia świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności może m.in. skorzystać z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania. 

Więcej na temat nowych przepisów z ustawy o wsparciu osób ze znacznym stopniem przeczyta Pan w artykule na portalu niepelnosprawni.pl

Zgodnie z art. 6ca ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna, składając wniosek, przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Jak wynika z powyższego przepisu, legitymacja dokumentuje posiadanie stopnia niepełnosprawności, stąd trudno stwierdzić skąd takie stanowisko danej placówki zdrowia. Warto sprawę zatem przedstawić bezpośrednio u Rzecznika Praw Pacjenta

Ogólnopolska infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas