Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przeniesienie pomocy nauczyciela na nauczyciela wspomagającego. Na jakich zasadach to zrobić?

20.03.2019
Autor: M.

Mamy potrzebę zatrudnienia nauczyciela wspomagającego. Jest u nas zatrudniona pomoc nauczyciela jako obsługa, która ma odpowiednie wykształcenie aby pracować jako nauczyciel wspomagający, ale tylko do końca roku szkolnego. Czy można ją przenieść, z możliwością powrotu na poprzednie stanowisko, czy musi rozwiązać umowę jako pomoc nauczyciela i zatrudnić się jako nauczyciel?

Szanowna Pani, Szanowny Panie

Zadane pytanie jest niezrozumiałe. Z uwagi na powyższe odpowiadam ogólnie. Kwestie dotyczące wparcia dziecka z niepełnosprawnością przez nauczyciela wspomagającego wynikają z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Z uwagi na powyższe, w pierwszej kolejności należy zadbać o właściwą treść orzeczenia, a następnie o realizację zaleceń wynikających z orzeczenia przez placówkę edukacyjną. Placówka edukacyjna ma przede wszystkim obowiązek realizować zapisy podstawy programowej oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Niezależnie od tego, czy jest to placówka ogólnodostępna, integracyjna, czy specjalna, publiczna czy niepubliczna –  przepisy obligują ją do realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenie specjalnego. Nigdzie w przepisach oświatowych nie ma opisanej możliwości odstąpienia od realizacji zaleceń, zawartych w orzeczeniu.  Proszę zapoznać się z informacjami, zawartymi w informatorze dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami w zakresie kształcenia.

Z poważaniem, 

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas