Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zmiana stopnia niepełnosprawności z umiarkowanego na lekki - jak się odwołać?

27.03.2019
Autor: Z.

Jak napisać odwołanie od decyzji zespołu ds. orzekania niepełnosprawności? Od wielu lat miałam stopień umiarkowany na czas określony, a teraz przyznano mi lekki na stałe. Dodam, że jestem nauczycielem i z tego tytułu nie należy mi się obniżone pensum oraz zasiłek pielęgnacyjny, mimo że niepełnosprawność była od 14 roku życia.

Szanowna Pani,

w odwołaniu warto skupić się na kwestii, iż przez wiele lat miała Pani orzekany umiarkowany stopień niepełnosprawności, a stan zdrowia się nie poprawił (jeśli tak rzeczywiście jest).

Jeśli chodzi o odwołanie do sądu, które składa się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - zgodnie z art. 47710 § 1.  Kodeksu postępowania cywilnego - odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie, oraz podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego, albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas