Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ważność zagranicznych orzeczeń lekarskich

20.03.2019
Autor: J.

Czy orzeczenia, raporty komisji lekarskich lub lekarzy specjalistów wystawione w Niemczech mają ważność również w Polsce? Czy muszę stawać przed polską komisją lekarską w celu uzyskania polskiej legitymacji o niepełnosprawności?

Szanowny Panie

Zgodnie z § 35 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (tj. z dnia 3 października 2018 r. Dz.U. z 2018, poz. 2027) powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wystawia osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności legitymację dokumentującą niepełnosprawność.

Z powyższego rozporządzenia wynika, iż aby uzyskać legitymację dokumentującą niepełnosprawność, musi posiadać Pan prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.  

Dokumenty dotyczące niepełnosprawności (orzeczenia, dokumentacja medyczna) uzyskane za granicą mogą być ewentualnie pomocne w postępowaniu o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w Polsce.  

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas