Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

20.03.2019
Autor: M.

Niepełnosprawność powstała w wieku 9 lat, lekarz wystawił zaświadczenie, informacje dodatkowo zawarł we wniosku o orzeczenie stopnia. Pierwsze 2 orzeczenia były ze stopniem umiarkowanym, z zaznaczonym od kiedy powstała niepełnosprawność, czyli od 9 roku życia, kolejne orzeczenie lekarz zmienił na stopień lekki, od czego się odwołałam do sądu, gdzie stopień umiarkowany został przywrócony. Złożyłam ponownie wniosek o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego, dokumenty przyjęto, ale wypłaty zasiłu odmówiono twierdząc, że w wyroku sądu jest wpisane że nie da się ustalić, kiedy powstała niepełnosprawność. Czas, kiedy mogłam wniosować do sądu o ewentualne zmiany w zapisie wyroku, minął kiedy dokumenty leżały w MOPS. Uważam, że zostałam wprowadzona w błąd - odwołałam się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które podtrzymało decyzję MOPS, więc złożyłam skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pierwsze orzeczenie miałam wydane w 2012 roku, ale zawierało informację, że niepełnosprawność istnieje od 9 roku życia i normalnie otrzymywałam zasiłek pielęgnacyjny.

Szanowna Pani,

czy rzeczywiście w wyroku zmieniono zapis w orzeczeniu, iż nie da się ustalić daty powstania niepełnosprawności, czy po prostu w wyroku nie ma mowy o momencie powstania niepełnosprawności?

Jeżeli są wątpliwości co do treści wyroku, to zgodnie z art.  352. Kodeksu postępowania cywilnego - sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Postanowienie w tym przedmiocie sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

Taki wniosek o wydanie interpretacji wyroku może Pani złożyć w każdym momencie.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk

Prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas