Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odwołanie do sądu odnośnie decyzji o niepełnosprawności

18.03.2019
Autor: A.

Jestem 74 letnim emerytem. Nie zgadzam się z orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przez Wojewódzki Zespół i chcę odwołać się do sądu. Jak mam się przygotować do sprawy?

Szanowny Panie,

wiele osób składa odwołanie do sądu za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Sąd powołuje biegłych lekarzy sądowych, którzy badają poprawność wydanych orzeczeń. Postępowanie w pierwszej instancji wolne jest od opłat. Tak więc powinien Pan przede wszystkim wskazać jakich specjalności powinni być lekarze, których sąd powoła, aby Pana zbadali i skupić się na treści opinii, które wydadzą.

Zgodnie z art. 47710 § 1. Kodeksu postępowania cywilnego - odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego, albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas