Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mojemu synowi przysługuje orzeczenie o niepełnosprawności?

15.03.2019
Autor: M.

Po wypadku samochodowym mój syn stracił wzrok w lewym oku, prawym okiem widzi i lekarze nie widzą w nim żadnej wady, ale również i prawe oko było operowane. Czy mojemu synowi przysługuje orzeczenie o niepełnosprawności? 

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustęp pierwszy: do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

W ustępie drugim napisano, że do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

W ustępie trzecim: do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Kwestia czy i jaki stopień niepełnosprawności uzyska Pani syn, to kwestia przede wszystkim medyczna, tak więc warto udać się do siedziby swojego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, aby uzyskać więcej informacji i pobrać niezbędne formularze.

Grzegorz Jaroszczyk

prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas