Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Status osoby niepełnosprawnej w czasie pomiędzy zakończeniem ważności orzeczenia a następną komisją

15.03.2019
Autor: M.

Jak pracodawca powinien traktować pracownika w czasie między wygaśnięciem ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do chwili wydania nowego orzeczenia? Czy mam pracować po 8 godzin i na trzecią zmianę? Czy są jakieś przepisy, które dokładnie określają moją sytucję?

Szanowny Panie,

odnośnie wymiaru Pana czasu pracy - aby pracownik mógł korzystać z odpowiednich uprawnień w zatrudnieniu musi posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne, które jest równoważne z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Jeżeli takiego orzeczenia nie posiada to, jest traktowany jak pełnosprawny pracownik. Warto zapoznać się za stanowiskiem Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej (aktualnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) z 24 lipca 2014 r.: „…Ponadto zgodnie z art. 20c w/w ustawy uprawnienia pracownicze wskazane w rozdziale 4 tej ustawy, w tym skrócony czas pracy, przysługują osobie niepełnosprawnej od dnia, od którego została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a ustawy o rehabilitacji (…). Należy także wspomnieć, że co do zasady w okresie między utratą ważności poprzedniego i wydaniem nowego orzeczenia, dana osoba nie posiada statusu osoby niepełnosprawnej, a więc w zakresie norm czasu pracy w tym okresie powinna być ona traktowana jak pracownik pełnosprawny. Jeżeli jednak z kolejnego orzeczenia będzie wynikała ciągłość trwania niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, wówczas zdaniem Biura, zgodnie z art. 2a ustawy o rehabilitacji (…), pracodawca powinien potraktować pracę powyżej 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jako pracę w godzinach nadliczbowych.”

z poważaniem

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas