Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta rodzinna i świadczenie pielęgnacyjne a emerytura

13.03.2019
Autor: T.

Moja córka jest już dorosła i od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Mój mąż nie żyje i mamy po nim rentę rodzinną. Zmarł zanim uzyskał prawo do emerytury. Ja mam świadczenie pielęgnacyjne. Czy mogę pobierać rentę i świadczenie pielęgnacyjne kiedy złożyłabym wniosek o swoją emeryturę?

Szanowna Pani,

świadczenie pielęgnacyjne reguluje art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (tj. Dz.U. 2018, poz. 2220 z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 17 ust 5 pkt 1) lit a) ww. ustawy,świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury.

Następnie, możliwość pobierania tylko jednego ze świadczeń w przypadku ich zbiegu dotyczy także emerytur i rent przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1270 z późn. zm.). W razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w tej ustawie, wypłaca się jedno z nich – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. W praktyce dotyczy to np. zbiegu prawa do świadczeń z emerytury i renty rodzinnej.

Ponieważ jednak każda sprawa emerytalno - rentowa jest sprawą indywidualną, wskazuję na konieczność kontaktu z organem emerytalnym. Kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych można realizować osobiście jak i za pomocą Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. Można np. opisać sprawę i przesłać wiadomość do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą formularza kontaktowego. Formularz kontaktowy zapytania ogólnego (w przeciwieństwie do poczty elektronicznej e-mail) gwarantuje bezpieczeństwo przekazywanych informacji, dlatego można zawrzeć w nim informacje osobiste, dotyczące sprawy zgłaszanej przez klienta Zakładu.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas