Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Umiarkowany stopień niepełnosprawności - brak renty w KRUSie

15.03.2019
Autor: J.

Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności, jestem ubezpieczona w KRUSie i mimo wielu chorób, m. in. astmy, nadciśnienia nie przyznaje mi się renty. Dlaczego? Przepracowałam prawie 30 lat rolnictwie i płaciłam składki, a biegli orzekli zakaz prac ciężkich ze względu na moje choroby.

Szanowna Pani,

trudno bez zapoznania się szczegółowo ze sprawą ocenić przyczyny nie przyznania Pani renty z KRUS. Od decyzji odmawiającej przyznanie renty przysługuje możliwość odwołania się do Sądu zgodnie z pouczeniem, które powinno znajdować się na decyzji. Postępowanie przed sądem ubezpieczeń społecznych w pierwszej instancji wolne jest od opłat.

Zgodnie z art.  47710 § 1. Kodeksu postępowania cywilnego - odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie, oraz podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

z poważaniem, 

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas