Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ustawa "Za życiem" - osoby poniżej 16 roku życia i z 1. grupą inwalidzką

15.03.2019
Autor: K.

Czy ustawa "Za życiem" w dalszym ciągu pomija osoby poniżej 16 roku życia? Czy osoba z 1. grupą inwalidzką wydaną w 1991 roku może korzystać z przywilejów tejże ustawy? Chodzi o nielimitowane korzystanie z rehabilitacji oraz dostęp do lekarzy specjalistów, bez skierowania i kolejki? Czy powinna wyrobić nowe orzeczenie w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności? 

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 1. ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności - ustawa określa szczególne uprawnienia świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Ustawodawca we wskazanej ustawie nie przewidział, iż uprawnienia wskazane w ustawie dotyczą także dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które jest wydawane do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Niestety w/w ustawie brak także definicji rozszerzającej pojęcie osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym o osoby posiadające tzw. „jedynkę” z ZUS-u. Tak więc warto złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas