Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy

15.03.2019
Autor: R.

Czy jeśli mam POChP III D, należy mi się orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 12. Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustęp 1:  niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Ustęp 2: całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Ustęp 3: Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 4  w/w ustawy - zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy.

Czy z danym schorzeniem ma Pan szansę uzyskać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy to przede wszystkim kwestia medyczna, a nie prawna.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas