Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mam szansę na orzeczenie o niepełnosprawności?

20.03.2019
Autor: M.

Od dziecka jestem osobą jednooczną, na drugim oku też mam dużą wadę + 4. Parę lat temu zachorowałam na cukrzycę, a teraz doszła mi astma. Czy mam jakąś szanse na uzyskanie orzeczenia?

Szanowna Pani,

zgodnie z art.  4. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustęp pierwszy:

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Ustęp drugi: do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Ustęp trzeci: do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Kwestia czy i jaki stopień niepełnosprawności uzyska Pani, to kwestia przede wszystkim medyczna, tak więc warto udać się do siedziby swojego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności aby uzyskać więcej informacji i pobrać niezbędne formularze.

z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas