Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czas pracy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

07.03.2019
Autor: M.

Zostałam zatrudniona u pracodawcy w [do wiad. red.], mając umiarkowany stopień niepełnosprawności. Przez cały rok pracowałam po 8 godzin dziennie (umowa podpisana na 40 godzin tygodniowo). Nie mam zaświadczenia od lekarza dotyczącego pracy w godzinach nadliczbowych. Obecnie jestem w trakcie uzyskiwania kolejnego orzeczenia. Czy pracodawca powinien zapłacić mi za każdą 8 godzinę, którą przepracowałam w tym okresie? Jakie muszę złożyć pismo, aby doprowadzić sprawę do końca?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

  1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
  2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Art. 16.

  1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:
    1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
    2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
  2. Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt I PK 168/15 – „za ósmą godzinę pracy w ciągu doby niepełnosprawnemu pracownikowi należy się rekompensata z tytułu wykonywania obowiązków w nadgodzinach. Pracodawca nie może twierdzić, że nieprzestrzeganie ustawowego limitu czasu pracy takich osób może być dla nich korzystne i ma przeciwdziałać dyskryminacji.”

Warto najpierw bezpośrednio pracodawcy wskazać na nieprawidłowości, gdyby to nie dało rezultatu, można skierować wniosek o pomoc do swojego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas