Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zniesienie współwłasności

13.03.2019
Autor: G.

Czy mój pełnoletni niepełnosprawny syn – nie mówi i nie pisze, ale złoży czytelny podpis – może u notariusza przekazać mi, jako matce, swoją część współwłasności w nieruchomości? Mamy działkę i syn jest właścicielem 1/6 części.

Szanowna Pani,

jak wynika z Pani zapytania syn jest pełnoletni i nie jest ubezwłasnowolniony. Powstaje natomiast problem komunikacji z synem i rozumienia przez niego treści dokonywanej czynności prawnej. Te kwestie będzie już indywidualnie ustalał notariusz. Przepisy ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie nakładają na notariusza obowiązek zapewnienia, by sposób dokonania czynności pozwalał na jej zrozumienie przez strony, by formułowane przez te osoby oświadczenia były możliwe do zrozumienia (art. 87 ustawy Prawo o notariacie). Szczególną uwagę ustawodawca poświęcił sytuacjom komunikacyjnym, w których uczestnik czynności notarialnej posiada szczególne ograniczenia w porozumiewaniu się wynikające z niepełnosprawności, braku umiejętności lub możliwości pisania oraz nieznajomości języka. I tak np. zgodnie z art. 87 § 1 pkt 5) jeżeli osoba biorąca udział w czynnościach  nie umie lub nie może pisać, powinna na dokumencie złożyć tuszowy odcisk palca; obok tego odcisku zaś inna osoba wpisze imię i nazwisko osoby nieumiejącej lub niemogącej pisać, umieszczając swój podpis.

W sprawie, o którą Pani pyta zalecam w pierwszej kolejności bezpośredni lub telefoniczny kontakt z wybraną przez Panią kancelarią notarialną celem ustalenia z notariuszem możliwości dokonania czynności, której stroną będzie Pani i Pani niepełnosprawny syn.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas