Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy można pobierać jednocześnie świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy?

13.03.2019
Autor: A.

Czy mogę złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne, jeśli w styczniu tego roku został mi przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy? Co bym musiał do wniosku dołączyć? Jestem opiekunem mojej mamy, która ma orzeczenie o niepełnosprawności znacznej. 

Szanowny Panie

Świadczenie pielęgnacyjne reguluje art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (tj. Dz.U. 2018, poz. 2220 z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 17, ust. 5 pkt 1, lit. b ww. ustawy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zwracam przy tym uwagę, iż opiekun osoby z niepełnosprawnością ma prawo do zamiany specjalnego zasiłku opiekuńczego na świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna osoby, której niepełnosprawność powstała po 18. lub 25. roku życia. Warunkiem jest rezygnacja z zasiłku na rzecz świadczenia. Uzależnienie wysokości wsparcia dla opiekuna od tego, w jakim momencie życia podopiecznego stwierdzono jego niepełnosprawność Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości (art. 32 Konstytucji) w wyroku z 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13). Zalecam zapoznanie się z tematem np. w artykule o zmianie specjalnego zasiłku opiekińczego na świadczenie pielęgnacyjne. Warto w tej sprawie skontaktować się także z organem właściwym w zakresie świadczenia w Pana miejscowości.  

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas