Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek dla osoby opiekującej się osobą z niepełnosprawnością

13.03.2019
Autor: J.

Jestem emerytką, mam 62 lata i opiekuję się moją mamą, która ma orzeczenie o niepelnosprawnosci w stopniu znacznym. Czy z tego tytułu mogę ubiegać się o jakiś dodatek, czy zasiłek pielęgnacyjny?

Szanowna Pani

Z racji opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną opiekun może otrzymywać świadczenie w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego. Specjalny zasiłek opiekuńczy uregulowany jest w art. 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (tj. Dz.U. 2018, poz. 2220 z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych. Jednakże zgodnie z art. 16a ust 8 pkt 1) lit a) ww. ustawy specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury.

Być może pomocne będą Pani dodatkowo informacje dotyczące uprawnień przysługujących osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas