Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek na opiekę nad mężem ze znacznym stopniem niepełnosprawności

13.03.2019
Autor: J.

Czy przysługuje mi jakakolwiek pomoc finansowa na opiekę nad mężem ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 24 godziny na dobę?

Szanowna Pani

Zgodnie z art. 16a  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2220 z późn. zm.) opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych mogą starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Przysługuje on osobom, na których - zgodnie z przepisami ustawy "Kodeks rodzinny i opiekuńczy" - ciąży obowiązek alimentacyjny, czyli m. in. pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (np. dzieci – rodzice, rodzeństwo), a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Osoba wymagająca opieki musi legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczeniem o niepełnosprawności. Kolejną istotną przesłanką jest konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy zależny jest od dochodu. Jednocześnie art. 16 a ww. ustawy wskazuje inne warunki formalne, które muszą być spełnione, aby uzyskać przedmiotowe świadczenie.

W sprawach specjalnego zasiłku opiekuńczego właściwe są organy pomocy społecznej. W pierwszej kolejności powinna więc Pani skontaktować się z właściwym dla Pani ośrodkiem pomocy społecznej i ustalić, czy spełnione są warunki formalne do uzyskania świadczenia. Ponadto, warto przedstawić swoją sytuację i zorientować się, czy ewentualnie jest możliwość skorzystania z jakiejś dodatkowej formy wsparcia oferowanej przez ośrodek pomocy społecznej.  

Więcej informacji w zakresie specjalnego zasiłku opiekuńczego znajdzie Pani także na naszym portalu.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas