Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jakie znaczenie ma data powstania niepełnosprawności?

13.03.2019
Autor: M.

Moja córka ma wrodzoną (rozwojową) wadę serca, która została zdiagnozowana w 6 miesiącu życia. Na orzeczeniu o niepełnosprawności wpisano, że niepełnosprawność datuje się od "okresu niemowlęctwa". Czy nie powinno być napisane, że to wada wrodzona? Czy ustalenie daty powstania niepełnosprawności ma jakiekolwiek znaczenie dla przysługujących jej uprawnień teraz i w przyszłości? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Szanowna Pani,

zgodnie z § 14. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, ust. 1 datę lub okres powstania niepełnosprawności dziecka ustala się na podstawie przebiegu schorzenia, dokumentacji medycznej oraz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Ustęp 2 mówi, że jeżeli z przedłożonej dokumentacji oraz przebiegu schorzenia nie da się ustalić okresu lub daty powstania niepełnosprawności dziecka, za datę tę należy przyjąć datę złożenia wniosku do powiatowego zespołu.

W ustępie 3 napisano, że datę lub okres powstania niepełnosprawności osoby zainteresowanej ustala się na podstawie przebiegu schorzenia, dokumentacji medycznej lub orzeczeń o inwalidztwie, niezdolności do pracy, wydanych przez organy na podstawie przepisów odrębnych.

Datę powstania niepełnosprawności określa według wiedzy medycznej zespół orzekający, kierując się w/w przepisem. Data powstania niepełnosprawności czasami ma znaczenie jak np. przy zasiłku pielęgnacyjnym, do którego prawo przysługuje w przypadku niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, o ile niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

Grzegorz Jaroszczyk,

prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas