Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy legitymacja os. niepełnosprawnej jest ważna poza Polską?

13.03.2019
Autor: M.

Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Czy moja nowa legitymacja dla niepełnosprawnych jest ważna poza Polską?

Szanowny Panie,

w prawie UE brak jest regulacji prawnej dotyczącej wzajemnego „przekładania" orzeczeń o niepełnosprawności, a Polska nie jest stroną umowy międzynarodowej, pozwalającej na wzajemne uznawanie dokumentów potwierdzających status osoby niepełnosprawnej innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. System orzekania o niepełnosprawności w każdym z krajów jest odmienny, a każde państwo stosuje własne kryteria orzekania o niepełnosprawności. Wobec powyższego, osoba, legitymująca się dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność wydanym przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, nie może być traktowana jako osoba niepełnosprawna w innym. Nowa legitymacja osoby niepełnosprawnej zawiera zapisy w różnych językach, dlatego zdarza się, że jej posiadacz może skorzystać np. z ulgowego wstępu do muzeum.

Jedynym uznawanym dokumentem uprawniającym do korzystania z uprawnień w krajach UE jest karta parkingowa.

Z poważaniem

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas