Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zmiana regulaminu refundacji z funduszu rehabilitacyjnego

14.03.2019
Autor: T.

Podczas składania wniosku o refundacje leków w sierpniu 2018 roku, poinformowano mnie telefonicznie, że faktury są ważne 6 miesięcy. Zawsze składałem wniosek o refundację raz na rok i nie zostałem poinformowany o zmianie regulaminu - dlatego faktury przepadły. Następny wniosek składałem w listopadzie 2018 roku i zostałem telefonicznie powiadomiony przez pielęgniarkę, że wniosek nie może być zrealizowany, poniewaz nie ma ksero recept. Jestem niepełnosprawny w stopniu znacznym. Pracuję 40 kilometrów od siedziby firmy - jak mam dowiadywać się o zmianach w regulaminie?

Szanowny  Panie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej, w tym kwestie dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z którego finansowane jest różnego rodzaju wsparcie dla pracowników m. in. zwrot kosztów zakupu leków, dofinansowania różnego rodzaju i inne wsparcie. 

Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest dokumentem jawnym i każdy pracownik ma prawo się z nim zapoznać, zaś pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikowi ten dokument.

W związku z tym, że regulamin w Pana zakładzie pracy zmienia się - jak widać - dość często, rozwiązaniem może być co miesięczne lub co dwu miesięczne żądanie kierowane do pracodawcy (dokładnie: do osoby odpowiedzialnej za zakładowy funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), aby przesyłano Panu e-mailem scan aktualnego regulaminu.  

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas