Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak naliczany jest dodatkowy urlop wypoczynkowy?

14.03.2019
Autor: R.

Jeśli okres obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności kończy mi się w lipcu, czy do tego czasu mam prawo wykorzystać dodatkowe 10 dni urlopu? Czy muszę czekać na kolejne orzeczenie? 

Szanowna Pani

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop dodatkowy przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia.

Do urlopu dodatkowego stosuje się takie same zasady, jak do urlopu wypoczynkowego. W związku z powyższym, urlop dodatkowy jest naliczany proporcjonalnie. Jeżeli pracownikowi przysługuje np. 26 dni urlopu wypoczynkowego plus urlop dodatkowy, to rocznie przysługuje mu 36 dni. 36 dni podzielone przez 12 miesięcy daje nam 3 dni urlopu miesięcznie (proporcjonalny przyrost miesięczny urlopu wypoczynkowego wraz z urlopem dodatkowym). Oznacza to, iż jeżeli do końca lipca będzie Pani miała ważne orzeczenie o niepełnosprawności, to do tego czasu będzie naliczać się proporcjonalnie urlop dodatkowy. Będzie Pani mogła wykorzystać 7 dni urlopu dodatkowego.   

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas