Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

500 + dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

14.03.2019
Autor: P.

Syn miał orzeczoną niepełnosprawność do 2017 roku. Potem został "uzdrowiony". Odwoływaliśmy się bez skutku. Pojawiały się nowe jednostki chorobowe, ale znów nie został zaliczony do niepełnosprawnych i znów odwołanie bez skutku. Ostatnia odmowa z sierpnia 2018 została uchylona po odwolaniu w grudniu 2018. W międzyczasie ubiegałem się o 500 + na pierwsze dziecko, lecz przekroczyliśmi nieznacznie limit. Teraz przy zwiększonym limicie należy nam się nadpłata, ale wg. OPS tylko od sierpnia 2018, czyli ostatniego orzeczenia, chociaż w odwołaniu zapisano czas niepełnosprawności od 7 roku życia, czyli czerwca 2017. Czy są podstawy prawne aby ubiegać się o nadpłatę za rok 2017?

Szanowny Panie,

można spróbować złożyć odwołanie od decyzji odmawiającej przyznanie świadczenia 500 + w części, za okres za który nie przyznano świadczenia (okres od momentu stwierdzenia niepełnosprawności), powołując się na fakt istnienia wcześniej niepełnosprawności. Po wyczerpaniu drogi administracyjnej nie można wykluczyć, iż po złożeniu skargi do sądu administracyjnego dany sąd uznałby, iż w konkretnym wypadku takie świadczenie powinno być przyznane, biorąc pod uwagę, iż z powodu postępowania odwoławczego, a nie z winy wnioskodawcy, dana osoba nie mogła wcześniej legitymować się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Grzegorz Jaroszczyk

prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas