Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna a renta rodzinna

04.10.2019
Autor: E.

Szanowni Państwo, pracuję jako asystent osób z niepełnosprawnościami. Nie orientuję się w temacie świadczeń i rent. Dostałam pytanie od podopiecznego i w jego imieniu piszę do Państwa. Podopieczny od urodzenia ma wadę wrodzoną wzroku. Przeszedł wiele operacji i przed 18 rokiem życia (przed 1987 rokiem) dostał grupę na stałe. Pracował w spółdzielni inwalidów kilka lat. Do tej pory był uprawniony do renty inwalidzkiej - pracowniczej. W 2018 przeszedł na rentę rodzinną. Czy może się obecnie starać o rentę socjalną z zachowaniem prawa do renty (świadczenia) rodzinnej?

Szanowna Pani,

art.116.1. Ustawy o emeryturach i rentach z ZUS stanowi, że postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Podopieczny powinien w tym wypadku złożyć do ZUS wniosek o przyznanie renty socjalnej

a także

zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez opiekującego się lekarza, a także kopie dokumentacji medycznej.

Następnie całą dokumentację i wniosek o rentę socjalną należy złożyć we właściwej jednostce ZUS. Jeśli ZUS przyzna prawo do renty socjalnej  i jednocześnie  podopieczny jest uprawniony do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (od 1 marca 2019 r. najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1100 zł brutto), to wówczas przysługuje mu prawo do obydwu tych świadczeń.

Warto pamiętać o poniższych zasadach:

  1. jeżeli renta rodzinna przekroczy dwukrotność najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności (2200 zł) wówczas renta socjalna nie będzie wypłacana.
  2. łączna kwota renty rodzinnej i socjalnej nie może jednak przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
  3. przekroczenie tej kwoty oznacza obniżenie wysokości renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 


Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy chciał(a)byś zaszczepić siebie lub osobę, którą się opiekujesz, gdyby pojawiła się szczepionka przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas