Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wypoczynek dla dziecka z cukrzycą

04.01.2019
Autor: E.

Czy istnieje możliwość wsparcia lub może PFRON organizuje w jakiejkolwiek formie wypoczynek dla dziecka z cukrzycą typu 1? Córka ma pompę insulinową i sensor, ale niestety sama, mimo wieku dziesięciu lat, nie jest w stanie zaopiekować się sobą i swoją chorobą przez całą dobę. Wymaga opieki szczególnie w nocy.

Szanowna Pani,

może Pani zainteresować się ofertą turnusów rehabilitacyjnych. Obecnie rozstrzygane są sprawy ich organizacji i dofinansowań, stąd należałoby działać jak najszybciej. Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. Udział w turnusie rehabilitacyjnym, także dzieci i ich opiekunów (opiekun nie może być kadrą) jest dofinansowywany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) poprzez PCPR (powiatowe centra pomocy rodzinie). Do udziału w turnusie rehabilitacyjnym kieruje lekarz, on także decyduje o udziale opiekuna. O dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa turnusu rehabilitacyjnego, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym z ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie przekracza:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia - na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) wraz z wnioskiem od lekarza o skierowanie pacjenta na turnus rehabilitacyjny oraz kopią orzeczenia o niepełnosprawności. PCPR ma 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku.

Osoba chcąca skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego samodzielnie wyszukuje odpowiedni dla siebie turnus. Informację o ośrodkach i organizatorach turnusów można uzyskać na stronach internetowych:

Można też w tym celu nawiązać kontakt z organizacjami działającymi na rzecz cukrzyków. Wybór musi być dokonany i zgłoszony do PCPR nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Dofinansowanie przekazywane jest pod warunkiem dostarczenia przez organizatora turnusu do PCPR oświadczenia potwierdzającego możliwość uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie rehabilitacyjnym nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Podstawą do rozliczenia dofinansowania jest faktura poświadczająca opłacenie uczestnictwa w turnusie.

 


Z poważaniem,

Anita Siemaszko, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas