Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowe prawa na sprawdzianie

10.02.2019
Autor: L.

Czy dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (zespół Aspergera) może mieć na sprawdzianie dopisywane punkty lub czy ma jakieś inne prawa, jeżeli chodzi o ocenianie?

Szanowna Pani,

sprawę warto omówić bezpośrednio z pracownikami kuratorium oświaty, właściwym miejscowo ze względu na położenie placówki. Podaję link, pod którym znajdzie Pani adresy poszczególnych kuratoriów w Polsce.

Niezależnie od powyższego, można sprawę omówić bezpośrednio z pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach resortowej infolinii MEN dotyczącej edukacji – tel.: 222 500 120.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas